Nadzór inwestorski

Nasi współpracownicy posiadają pełne uprawnienia do sprawowania Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich branżach. Każdorazowo zakres nadzoru inwestorskiego szczegółowo ustalamy w porozumieniu z klientem, w zakresie dostosowanym do jego indywidualnych potrzeb.

Stosowane przez nas metody pozwalają na dotrzymanie ustalonego harmonogramu prac przy zachowaniu odpowiedniej jakości wykonania oraz optymalizacji kosztów budowy.

W ramach nadzoru budowlanego oferujemy kompleksową usługę począwszy od etapu planowania, zarządzania kosztami budowy, ustalania i dotrzymywania harmonogramów, zapewnienia pożądanej jakości wykonania, nadzoru nad wykonawcami oraz zarządzaniem bezpieczeństwem.

W ramach nadzoru inwestorskiego dokonujemy:

 • weryfikacji dokumentacji technicznej,
 • potwierdzenia kompletności uzyskanych pozwoleń i uzgodnień,
 • reprezentowania inwestora na budowie,
 • monitoring zgodności realizacji budowy z projektem, specyfikacją, pozwoleniem na budowę,
 • zapewnienie kontroli technicznej budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i administracyjnego, w tym obowiązującymi normami i zasadami technicznymi,
 • sprawdzanie jakości wykonanych prac, zgodnie z założeniami umowy, projektami technicznymi oraz obowiązującymi normami,
 • odbiór częściowy robót i końcowy,
 • kontrolę harmonogramów i przepływów finansowych,
 • koordynację i wydawanie opinii na temat postępu prac i ewentualnych zagrożeń,
 • kontrolowanie rozliczeń finansowych inwestycji,
 • uczestniczymy w imieniu inwestora w procedurze przekazania obiektu do użytkowania.

Dom na sprzedaż

Osiedle Krzeczyn

Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

tel.: 71 718 16.55
fax: 71 399 42.80 wew. 25
tel. kom.: 602 825.834
email: poczta@pib-optima.pl


Ogrodzenia Oszczędzaj na energii